Fakturačné údaje
AKORDEÓN SERVIS – Miroslav Bielik, s.r.o.
IČO: 473 236 80
DIČ: 2023813968
IČ DPH: SK2023813968

Mládežnícka 586/13,
010 04 Žilina
Adresa prevádzky:
Framborská 3 (8493)
010 01, Žilina
Otváracie hodiny:
Pondelok, Streda: 9:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00
Piatok: 9:00 - 13:00
Utorok, Štvrtok, Sobota, Nedeľa: zatvorené
Vašu návštevu si vopred dohodnite telefonicky.